Site,Fabrika,Hastane vb. alanlarda hizmet verdiğimiz yerlerin çalışan ve sakinlerinin yakınlarının adım atışından itibaren başlayan, bilgi alma ve verme süresince, gerekli yerleri bilgilendirme ve refakat ederek yönlendirilmesinden ayrılıncaya kadar tüm işlemlerini kolaylıkla yürütebilmeleri için gerekli rehberlik, yönlendirme ve yardım hizmetlerini yürütecek şekilde organize olmuştur. Danışma birimlerine başvuran site sakini yakını, ziyaretçi veya çalışanlarına  gerektiği kadar hakkında bilgi vermek, site veya işyeri yönetiminin belirlediği kurallara uymaları konusunda yönlendirici olmak ve sorunlarını çözmede yardımcı olmak temel amaçlarıdır. Tüm  katlarda, ana girişlerde ve spesifik alanlarda hizmet verilmekteyiz.
                               


                                                                                                                                   PLATİN SERVİS GRUP
                                                                                                                                   DANIŞMA HİZMETLERİ